Onderscheidende verzekeringsproducten en dienstverlening

De duurzame verzekeraar

Onderscheidende verzekeringsproducten
en dienstverlening
De duurzame verzekeraar

MVO Beleid

‘Ansvar’ is een Zweeds woord en betekent ‘verantwoordelijkheid’. ’Idéa’ is Zweeds voor ’ideale’. AnsvarIdéa is als verzekeraar al sinds 1967 specialist in kwalitatief hoogstaande verzekeringen voor mensen met een bewuste levensstijl en organisaties en bedrijven die een meerwaarde hebben op sociaal, milieu of cultureel gebied.

Turien & Co. heeft als assuradeur (gevolmachtigde namens verzekeraars) tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen van innovatieve verzekeringsconcepten.

Met de overname van AnsvarIdéa door Turien & Co. in 2015 is een nieuwe flexibele organisatie ontstaan met mogelijkheden om bij AnsvarIdéa, maar ook bij acht andere volmacht gevende verzekeraars, de risico’s onder te brengen. In 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we drie ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen. De drie hoofdprojecten staan hieronder benoemd. 

Verantwoord verzekeren

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van goede verzekeringen en klanten die schade hebben te ontzorgen en schadeloos te stellen. Dit kan ook duurzaam. Doordat de polisvoorwaarden zijn aangepast en voldoen aan de wensen van duurzame klanten. Door het schadeherstel duurzaam aan te pakken. Door gedragsverandering teweeg te

brengen en door de menselijke maat te hanteren. Onze nieuwe Ansvar bewust rijgedragverzekering is hiervan het eerste voorbeeld. Er volgen er nog meer.

Verantwoord beleggen

Op een verzekeraar moet je kunnen rekenen. Daarom staan verzekeraars onder continu toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze ziet erop toe dat de solvabiliteit van verzekeraars op orde blijft en kritische processen zoals risicomanagement en uitbestedingen naar behoren zijn ingericht. Binnen onze beleggingsportefeuille hebben we in 2018 het maatschappelijk verantwoord beleggen ge-herpositioneerd tot een niveau waar we trots op zijn. 

Bovendien zijn we hierdoor één van de eerste verzekeraars in Nederland die voldoet aan de richtlijnen omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen uit het door het Verbond van Verzekeraars getekende IMVO-convenant.

Situatie in 2017

Verbeter de wereld begin bij jezelf! We zijn tevreden over de uitkomsten van een nulmeting van onze interne bedrijfsvoering eind 2017. Maar belangrijker is nog dat door deze nulmeting ook verbeterpunten naar boven kwamen. Zesentwintig om precies te zijn. Minder energie verbruiken, de CO2 uitstoot verminderen, een rechtvaardiger personeelsbeleid.

Meer verantwoordelijkheid nemen naar de samenleving en de stakeholders betrekken bij ons MVO-beleid zijn enkele voorbeelden waar we vanaf 2018 aan werken. De uitkomsten van de nulmeting 2017 vind je hier.

Keurmerk klantgericht verzekeren

Turien & Co. biedt een uitgebreid pakket verzekeringen aan van meerdere verzekeraars. Wij zijn hierbij de ‘gevolmachtigde partij’. Dit betekent dat wij werkzaamheden uitvoeren namens de verzekeraar, zoals het accepteren, wijzigen en beëindigen van verzekeringen en het innen van premies. Naast deze werkzaamheden verzorgen wij bovendien de schadebehandeling, marketing en verkoop.

Lees meer

Turien & Co. Assuradeuren heeft in 2018 het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Omdat onze eindklanten tot onze belangrijkste stakeholders gerekend mogen worden zijn we daar vanuit onze MVO-visie heel erg blij mee. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeraars en gevolmachtigden. Turien & Co. is de eerste gevolmachtigde in Nederland die dit keurmerk mag voeren. Daarmee toont Turien & Co. aan dat het onder meer voldoet aan de normen voor begrijpelijke en eerlijke voorlichting, klantgerichte klachtenbehandeling en een goede bereikbaarheid.

“Voor Turien & Co. is het belangrijk om te laten zien dat wij als gevolmachtigde het beste met onze klanten voor hebben. Dit wordt onderstreept door de toekenning van dit keurmerk”, zegt Jan Hamburger, commercieel verantwoordelijk voor Turien & Co. en AnsvarIdéa. “Het doel is om met AnsvarIdéa in de nabije toekomst het keurmerk ook te behalen”.

Turien & Co. Assuradeuren
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar

T 072 518 11 81
info@turien.nl

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

T 020 617 0426
info@ansvaridea.nl