Samen aan de slag!

In de afgelopen jaren is er binnen de organisatie steeds meer aandacht gekomen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit begon met allerlei kleinschalige initiatieven, zoals teams die vrijwilligerswerk gingen doen. Daarnaast werken we sinds 2018 samen met De Nederlandse Brandwondenstichting en zijn wij sindsdien hun sponsor. Opzichzelfstaand zijn dit mooie initiatieven waar wij trots op zijn. Tegelijkertijd hadden we de behoefte om het MVO-beleid een meer structurele positie te geven in onze bedrijfsvoering. We zijn daarom aan de slag gegaan om van losse initiatieven te komen tot een echt MVO-beleid.

Van MVO-adviseur naar MVO-team.

Om werk te maken van het MVO-beleid vonden wij het belangrijk dat hier, zeker in de opstartfase, iemand volledig voor vrijgemaakt zou worden. Iemand die los van zijn of haar dagelijkse beslommeringen de tijd heeft om in gesprek te gaan met alle betrokkenen om samen met hen het MVO-beleid vorm te geven. Zodoende ontstond er een nieuwe functie; MVO-adviseur.

Van het begin af aan hebben wij voor ogen gehouden dat vele handen licht werk maken. Onze MVO-Adviseur, Paul Burger, heeft dan ook veel gesprekken gevoerd met geïnteresseerde collega’s. Medewerkers die vanuit hun functie veel invloed kunnen uitoefenen op ons MVO-beleid (bijvoorbeeld Personeelszaken en Facilitair, management en directie).

Al snel werd duidelijk dat het MVO-beleid erg alomvattend is. Van het energiegebruik tot de inkoop van papier en van het wagenpark tot de sollicitatieprocedure. Om niet voor ieder item opnieuw het wiel uit te hoeven vinden (want we zijn toch niet de eerste organisatie die minder CO2 wil uitstoten?) zijn wij in contact gekomen met MVO Consultants. Zij hebben ons begeleid in het traject om ons MVO-beleid concreet en inzichtelijk te maken aan de hand van een nulmeting.

Vanuit ons MVO-team hebben wij hard gewerkt aan de belangrijkste  aanbevelingen uit de MVO-nulmeting op ‘People’-, ‘Planet’- en‘Profitgebied’. Uitgangspunt hierbij was steeds “Hoe komen we van goed naar beter en van beter naar best?” Natuurlijk nemen we hierbij mee dat sommige verbeterpunten minder  impact hebben dan anderen en dat sommige eenvoudiger en sneller zijn te implementeren.

Het vervolg

Verschillende leden van het MVO-team hebben de verbeterpunten opgepakt.  We hebben een fietsplan geïntroduceerd, ons leaseplan voor auto’s verduurzaamd en een nieuwe werknemersvrijwilligerwerk- en sponsorregeling in het leven geroepen.  Begin 2020 introduceren we naast de Rijgedragverzekering onze nieuwe duurzame opstal- en inboedelverzekering onder het “Ansvar bewust label”. Verder in het jaar volgen er nog meer duurzame verzekeringen onder dit label. Daarnaast zijn we druk bezig met het verder verduurzamen van onze beleggingen op basis van de uitkomsten van een rapport waarvoor we een extern bureau hebben ingehuurd.

Dit is overigens pas het begin want het smaakt naar meer! Stap voor stap verduurzamen we langzaam aan de gehele organisatie, processen en onze producten.