Verantwoord verzekeren

Verantwoord verzekeren gaat volgens ons verder dan alleen het duurzaam beleggen van de ontvangen verzekeringspremies. Daarom zoeken wij constant naar mogelijkheden om de dekkingen van onze verzekeringsproducten én het schadeherstel te verduurzamen.

Ansvar Bewust

In 2020 introduceerden we de Ansvar Bewust woonhuis- en inboedelverzekering. Gewoon goede en betaalbare verzekeringen waarbij onze klanten bij schade kunnen kiezen voor een duurzame vorm van schadeherstel. We helpen ze hier zo nodig bij maar keren ook meer uit bij schade als er voor duurzaam schadeherstel wordt gekozen. Een duurzame levensstijl staat bij deze verzekeringen centraal. Hierbij is schade aan zaken zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers uiteraard standaard meeverzekerd, inclusief het productieverlies totdat de schade hersteld is. Gevolgschade van een eigen gebrek aan deze zaken is ook meeverzekerd.

  • Op de inboedelverzekering is er ook dekking voor zaken die men gezamenlijk met anderen bezit en gebruikt. Zo stimuleren we het deelgebruik en zorgen ervoor dat de verzekering hierin voorziet voor als er iets misgaat.
  • De mogelijkheden tot reparatie worden verruimd, ook in het geval dat weggooien en nieuw kopen voordeliger is. En als er al iets nieuws aangeschaft moet worden, bijvoorbeeld na een inbraak waarbij men apparatuur heeft meegenomen, krijg je als klant meer uitgekeerd als je ervoor kiest om een energiezuiniger exemplaar terug te kopen.
  • Door onze samenwerking met de brandwondenstichting kwamen we erachter dat alleen naar de materiële kant kijken bij het afhandelen van een brandschade soms echt tekort schiet, zeker als er sprake is van letsel. Vandaar dat we bij de Ansvar Bewust opstal- en inboedelverzekering ook uitkeren voor de kosten van traumaverwerking en psychologische hulp.

De voordelen van het Ansvar Bewust Label
In 2021 hebben we het Ansvar Bewust label verder uitgebreid met de Ansvar Bewust Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering kent dezelfde dekkingselementen als de reguliere aansprakelijkheidsverzekering. Verzekerd is de schade aan die je veroorzaakt bij iemand anders (zaak/letsel) en ook bijvoorbeeld schade die ontstaat tijdens een vriendendienst. We hebben hier een aantal elementen aan toegevoegd die aansluiten op de behoeften van mensen met een duurzame en maatschappijbewuste levensstijl. Als aanvulling op de al ruime dekking voor het verrichten van vrijwilligerswerk is er een dekking opgenomen die vermogensschade vergoedt wanneer je als vrijwillig een bestuurlijke functie vervult bij een vereniging of stichting. Het gaat om een secundaire dekking voor als kleinere verenigingen of stichtingen zelf geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben. De achterliggende gedachte hierbij is dat wij onze klanten graag de gelegenheid bieden en ze willen stimuleren maatschappelijk bij te dragen zonder dat zij hier als bestuurslid met hun privévermogen risico door lopen.

Op de reguliere aansprakelijkheidsverzekering is schade die je veroorzaakt aan geleende zaken gedekt. Omdat wij deelgebruik graag stimuleren hebben wij hieraan toegevoegd dat voortaan ook schade veroorzaakt aan gehuurde zaken (geen motorrijtuigen) is meeverzekerd. Voorwaarde is wel dat er bij de verhuurder geen mogelijkheden zijn om schade aan de gehuurde zaken te verzekeren.

De nieuwe prosumerdekking biedt uitkomst voor mensen die niet bedrijfsmatig spullen maken en leveren. Als deze spullen gebrekkig lijken dan kan hierdoor schade ontstaan waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. Wij hebben een dekking opgenomen om deze schade te vergoeden.

Als je per ongeluk letselschade toebrengt aan een ander kan dat ook voor je eigen gemoedstoestand grote impact hebben. Wij hebben daarom in de dekking opgenomen dat de psychische hulp om dit te verwerken is meeverzekerd. Voor al deze unieke elementen gelden maximale vergoedingen.

Bekijk de onderstaande video over de Ansvar Bewust Woning- en Inboedelverzekering:

 

In de onderstaande video is te zien hoe onze eerste klant van de Ansvar bewust inboedel-, woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering hun huis hebben verduurzaamd.

Turien & Co.

Turien & Co. is één van de marktleiders op het gebied van het verzekeren van niet geleasede elektrische auto’s (EV’s) en plug-in hybride auto’s. Dit doen wij samen met onze dochtermaatschappij AnsvarIdéa die als risicodrager fungeert. Wij zijn van mening dat elektrisch rijden minder slecht is voor het milieu dan rijden op fossiele brandstoffen. Zeker voor de EV-rijders met een eigen laadpaal, of zij die laden op het werk, is de overstap naar een duurzame energieleverancier een eenvoudige te nemen stap om de footprint verder te verlagen.

De Prima XL Elektrisch autoverzekering
Speciaal voor de EV-rijder en plug-in hybride rijders heeft Turien & Co. een speciale autoverzekering ontwikkeld, de Prima XL Elektrisch. Elektrische auto’s hebben een andere technologie dan traditionele auto’s en dat brengt nieuwe en andere risico’s met zich mee. De Prima XL Elektrisch kenmerkt zich net als Prima XL door een zeer uitgebreide dekking en de goede prijs/kwaliteitverhouding. De Prima XL Elektrisch kent een nieuwwaarderegeling van standaard drie jaar, die is uit te breiden naar vijf jaar. Speciaal voor de elektrische rijder is deze verzekering voorzien van een aantal aanvullende dekkingen, zoals pechhulp in geval van een lege accu en is schade aan de eigen laadpaal en kabel meeverzekerd.

Maar ook het schadeherstel bij EV’s is vaak complexer. Klanten zijn in beginsel vrij in het kiezen van de schadehersteller maar Turien & Co. biedt voordelen aan hun klanten als zij kiezen voor de met de verzekeraar samenwerkende schadeherstelketen Schadegarant. Omdat het herstellen van EV’s vaak complexer is, werkt Schadegarant samen met gespecialiseerde reparateurs voor EV’s. Daarnaast zijn een toenemend aantal Schadegarantherstellers qua duurzaam schadeherstel al verder en zij zijn daarom ook aangesloten bij stichting Duurzaam. Bij schade kunnen we onze klanten naar deze aangesloten duurzamere Schadegarant herstellers doorverwijzen.

De Bijtellingsbeschermer is een facultatief af te sluiten dekking waar veel zakelijke rijders niet snel bij stilstaan. De aanschafprijs van EV’s ligt aanzien hoger maar het gebruik van de EV’s kan lager uitvallen, mede door fiscale voordelen zoals de fiscale bijtelling gedurende vijfjaar. Om de zakelijke rijder te stimuleren om toch voor een EV te kiezen hebben wij de fiscale Bijtellingsbeschermer ontwikkeld. Wij vergoeden dan het nettoverschil over de resterende duur van maximaal vijf jaar tussen de oude en de nieuwe fiscale bijtelling als de auto total loss of gestolen is.

De WEGAS XL verzekering
De WEGAS XL verzekering is een speciaal voor werkgevers ontwikkelde ongevallenverzekering die de schade dekt als een medewerker door een ongeval schade lijdt. Turien & Co. biedt met deze personeelsschadeverzekering WEGAS XL voor werkgevers dé perfecte oplossing, het beste product tegen een gunstige premie. Wij innoveren het product continu. Zo hebben wij in 2021 calamiteitenhulpverlening toegevoegd aan de dekking. Dit is een extra dekking voor hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis voor de medewerkers. Het kan gebeuren dat medewerkers tijdens het werk te maken krijgen met een schokkende gebeurtenis, zoals een overval of het zien gebeuren van een ernstig ongeval.

De werkgever kan in zo’n geval beroep doen op de calamiteitenhulpverlening. Deze zorgt voor hulp bij emotionele verwerking van een schokkende gebeurtenis. Zo wordt er gezorgd voor de eerste opvang en eerste nazorg direct na de traumatische gebeurtenis. Deze calamiteitenhulpverlening wordt 24/7 verzorgd door gespecialiseerde professionele trauma hulpverleners van HSK..

Kobalt

AnsvarIdéa, is als risicodrager van de bij Turien & Co. en bij AnsvarIdéa verzekerde auto’s geen onderdeel van de kobaltketen maar heeft zich als eerste bedrijf buiten de kobaltketen aangesloten bij de Fair Cobalt Alliance (FCA). De FCA is een door bedrijven uit de kobaltketen opgerichte NGO die zich in de Democratische Republiek Congo inzet om de omstandigheden in de ambachtelijk kleinschalige mijnbouw van kobalt ter plekke te verbeteren. Door ons bij de FCA aan te sluiten dragen we bij aan een brede, wereldwijde erkenning van de misstanden in de ambachtelijk kleinschalige mijnbouw (Artisanal and Small-scale Mining – ASM) en de behoefte en noodzaak om hier rechtstreeks, gezamenlijk met bedrijven die actief zijn in de kobaltketen, verandering in aan te brengen. Aangezien de wereld afhankelijk is van kobalt om een duurzame transitie te stimuleren, is het de verantwoordelijkheid van de hele toeleveringsketen van kobalt om ervoor te zorgen dat de kobaltproductie niet ten koste gaat van, maar juist bijdraagt aan de leefomstandigheden van het Congolese volk.

Contact

Het duurzamer maken van onze verzekeringen en het schadeherstel vraagt veel tijd en aandacht. We werken hier continue aan om zo stapsgewijs voortgang te maken. In de komende jaren zullen we met nog een groot aantal innovaties naar buiten treden. Heeft u hierover ideeën, vragen of suggesties? Laat het ons weten door contact op te nemen met:

Paul Burger, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

Telefoon: 06 53 56 09 52

Email: pburger@turien.nl 

Henk Cornelissen, MVO-Adviseur AnsvarIdéa en Turien & Co.

Email: hcornelissen@turien.nl