Verantwoord verzekeren

AnsvarIdéa als verzekeraar en Turien & Co. als assuradeur (gevolmachtigde namens verzekeraars) voeren samen met de met hen samenwerkende verzekeringsadviseurs de regie bij het schadeherstelproces. De schade zal beoordeeld moeten worden. Wat is echt kapot en wat kan nog gerepareerd worden? Dient er vervangend vervoer of tijdelijke huisvesting te worden verzorgd? De oorzaak van de schade zal onderzocht en getoetst worden om te beoordelen of een schade onder de dekking van de verzekering valt. Bij dit complexe proces zijn naast de klant, de verzekeringsadviseur, de eventuele gedupeerde, de verzekeraar of assuradeur nog heel veel andere partijen betrokken. In het begin zijn dat de hulpverleners, zoals de brandweer, ambulancepersoneel en de politie. Vervolgens worden de salvagebedrijven ingevlogen die direct beginnen met opruimen, reinigen, de schade zoveel mogelijk beperken en het afval afvoeren. De experts begeleiden dit proces en overleggen met eventuele reparateurs over óf en zo ja hoe een schade gerepareerd kan worden.

Bij bijna al deze stappen zijn er tal van mogelijkheden tot verduurzaming. Enkele voorbeelden zijn gescheiden afvalafvoer, emissievrij vervangend vervoer regelen, duurzaam schadeherstel, de menselijke maat hanteren en oog hebben voor de emotionele verwerking van deze soms echt traumatische ervaring van de klant. 

Maar ook voor er schade ontstaat zijn er volop mogelijkheden om de verzekeringen te verduurzamen. Dit begint uiteraard bij preventie; voorkomen is zeker voor het milieu beter dan genezen. Maar ook de nieuw ontstane risico’s als gevolg van een duurzamere levensstijl of van duurzame goederen die men aanschaft zijn mee te verzekeren. Gedragsverandering te weeg brengen kan eveneens goed helpen en is goed voor het laag houden van de premie, maar ook goed voor het milieu. Een mooi concreet voorbeeld hiervan is de in 2018 geïntroduceerde innovatieve Ansvar Bewust rijgedragverzekering, als onderdeel van het hiervoor speciaal opgerichte Ansvar Bewust label.  Bij deze autoverzekering worden mensen gestimuleerd tot een rustigere en milieuvriendelijkere rijstijl. Een gratis app helpt bij de bewustwording en het aanleren van deze rustigere, veiligere en zuinigere rijstijl. Bovendien geeft het tot maximaal 10% korting op de verzekeringspremie. Begin 2019  volgen er meer van dit soort duurzame verzekeringen, die aansluiten op de behoeften en levensstijl van de maatschappelijk bewuste consument.

In 2018 hebben we naast deze rijgedragverzekering nog vijfentwintig andere maatschappelijk verantwoorde conceptideeën bedacht. In de loop van 2019 zullen we de eersten daarvan introduceren.

Turien & Co. Assuradeuren
James Wattstraat 11
1817 DC Alkmaar

T 072 518 11 81
info@turien.nl

Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.
Kabelweg 37
1014 BA Amsterdam

T 020 617 0426
info@ansvaridea.nl