Visie op MVO door Peter van Geijtenbeek, CEO:

Verzekeren is gestoeld op solidariteit. Meerdere mensen of organisaties verzekeren zich voor het geval dat een van hen iets overkomt. Het individu kan de schade daaruit niet dragen maar het collectief kan dit wel. Laatste decennia is dit uitgangspunt van solidariteit maatschappelijk afgebrokkeld en is het individualisme toegenomen. Wij betreuren dit; uiteindelijk heb je elkaar nodig, zowel op verzekeringsgebied als op elk ander gebied. Dat geldt heel dichtbij maar het geldt ook op mondiaal niveau. Het is dan ook bemoedigend te ervaren dat er een bredere maatschappelijke stroming op gang komt die nadenkt over de impact van hun keuzes en daar dan ook daadwerkelijk naar handelt.

De verzekeringssector heeft daarin een belangrijke maatschappelijke rol; door risico’s over te nemen van het individu wordt veel mogelijk gemaakt (wonen, werken, transport, ondernemen, het verkeer) wat anders niet zou kunnen.

Wij vinden het belangrijk om als verzekeraar onze maatschappelijke rol ook als individuele organisatie te vertalen naar onze betrokkenheid bij de wereld. Onze medewerkers hebben met elkaar (geheel vrij van deze inzichten) in 2017 bepaald dat de kernwaarde ’betrokken’ ons als organisatie het beste reflecteerde en ons het meest met elkaar verbond. Als directie hebben wij dit omarmd: een kernwaarde moet door zoveel mogelijk medewerkers beleefd en gevoeld worden en niet van bovenaf opgelegd worden. Het uit zich in betrokkenheid bij elkaar, bij onze adviseurs, onze klanten en in bredere zin bij de maatschappij om ons heen. Dat leidt vrijwel automatisch tot de vraag hoe je de maatschappelijke betrokkenheid zo goed mogelijk in de praktijk kunt brengen.

Wij hebben ervoor gekozen dit onder meer te doen in een maatschappelijk verantwoord beleid. Hoe gaan wij met onze medewerkers, klanten en leveranciers om, welke impact maakt onze energiehuishouding en bedrijfsvoering, waar investeren wij wel en niet in en hoe verantwoord zijn de producten die wij onze klanten aanbieden? De inzichten daarin komen geleidelijk en het is dan ook het beste te omschrijven als een reis die je als organisatie maakt, waarin wij onszelf leren kennen en waarin wij onze medewerkers vanuit hun betrokkenheid zoveel mogelijk meenemen.

Wij zijn dan ook nog lang niet op onze bestemming. Onderhavig verslag is een foto van waar wij zijn op die reis en wij hopen komende jaren nog veel meer foto’s te kunnen maken.