Shared Expertise B.V.

In 2017 is deze onderneming opgericht met als doel de preventie- en re-integratie activiteiten op de inkomensportefeuille van Turien & Co. uit te vergroten en hierdoor meer expliciet als dienstverlener te maken. Het zijn primaire activiteiten die dienen ter beperking van de schadelast, maar uitsluitend op een wijze waar de klant (werkgever en werknemer) direct baat bij heeft.