Onderscheidende verzekeringsproducten en dienstverlening

De duurzame verzekeraar

 

 

 

MVO Beleid

‘Ansvar’ is een Zweeds woord en betekent ‘verantwoordelijkheid’. ’Idéa’ is Zweeds voor ’ideale’. AnsvarIdéa is als verzekeraar al sinds 1967 specialist in kwalitatief hoogstaande verzekeringen voor mensen met een bewuste levensstijl en organisaties en bedrijven die een meerwaarde hebben op sociaal, milieu of cultureel gebied.

Turien & Co. heeft als assuradeur (gevolmachtigde namens verzekeraars) tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen van innovatieve verzekeringsconcepten.

Met de overname van AnsvarIdéa door Turien & Co. in 2015 is een nieuwe flexibele organisatie ontstaan met mogelijkheden om bij AnsvarIdéa, maar ook bij acht andere volmacht gevende verzekeraars, de risico’s onder te brengen. In 2018 hebben AnsvarIdéa en Turien & Co. het herijken van hun duurzaamheidsbeleid als speerpunt benoemd voor de eerstkomende jaren. Om dit te concretiseren hebben we drie ‘logische’ hoofdprojecten benoemd om van daaruit op een weloverwogen manier de verduurzaming van onze producten en onze bedrijfsvoering naar een nog hoger niveau te tillen. De drie hoofdprojecten staan hieronder benoemd.

Verantwoord verzekeren

Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van goede verzekeringen en klanten die schade hebben te ontzorgen en schadeloos te stellen. Dit kan ook duurzaam. Doordat de polisvoorwaarden zijn aangepast en voldoen aan de wensen van duurzame klanten. Door het schadeherstel duurzaam aan te pakken.

Door gedragsverandering teweeg te brengen en door de menselijke maat te hanteren. Onze nieuwe Ansvar Bewust verzekeringen voorzien daarin en maken voor de consument het duurzame plaatje compleet.

Verantwoord beleggen

Op een verzekeraar moet je kunnen rekenen. Daarom staan verzekeraars onder continu toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze ziet erop toe dat de solvabiliteit van verzekeraars op orde blijft en kritische processen zoals risicomanagement en uitbestedingen naar behoren zijn ingericht.

Binnen onze beleggingsportefeuille zijn we sinds 2018 het maatschappelijk verantwoord beleggen continue aan het verbeteren. We zijn best trots op wat we tot nu toe bereikt hebben en gaan natuurlijk door met het verder verduurzamen voor onze beleggingen.

Situatie in 2020

Verbeter de wereld begin bij jezelf! In 2018 hebben we een nulmeting laten uitvoeren van onze interne organisatie per eind 2017. De uitkomsten hiervan maakten inzichtelijk dat er al veel dingen gebeurden zonder dat hierover echt beleid was omschreven. Maar natuurlijk werden er ook verbeterpunten zichtbaar. Zesentwintig om precies te zijn. Minder energie verbruiken, de CO2 uitstoot verminderen, een rechtvaardiger personeelsbeleid.

Meer verantwoordelijkheid nemen naar de samenleving en de stakeholders betrekken bij ons MVO-beleid zijn enkele voorbeelden. Met deze verbeterpunten zijn we met een aantal projectteams  aan de gang gegaan. Eind 2019 waren er drie geheel en acht gedeeltelijk afgerond.  Uiteraard gaan we hiermee door met als doel ze allemaal uiterlijk in 2021 af te ronden.