De aanleiding tot MVO, door Paul Burger, MVO-Adviseur:

Sinds 2018 ben ik MVO-Adviseur bij Turien & Co. en AnsvarIdéa. Dit was het directe gevolg van mijn gesprekken met de directie van AnsvarIdéa en Turien & Co. waarin ik mijn visie en dromen deelde over écht maatschappelijk verantwoord verzekeren. Die gesprekken voerde ik als directeur van Ideële Verzekeringen, een verzekeringsadviesbureau die het al sinds de jaren negentig niet kan laten om zich te specialiseren in maatschappelijk verantwoord verzekeren. De interne organisatie van Ideële Verzekeringen is al jaren duurzaam opgezet. Wat we echter nog misten waren echte duurzame verzekeringen van een echt duurzaam werkende en duurzaam beleggende verzekeringsmaatschappij.

Het lijkt achteraf gezien ook geen toeval te zijn dat Ideële Verzekeringen, Turien & Co. en AnsvarIdéa elkaar hierin vonden. Zowel Ideële Verzekeringen als AnsvarIdéa werken sinds hun oprichting al op een door maatschappelijk bewustzijn gedreven visie. Turien & Co. is als assuradeur niets anders gewend dan naar de met hen werkende verzekeringsadviseurs te luisteren en op basis van die samenwerking nieuwe verzekeringsconcepten te ontwikkelen. Turien & Co. is bijvoorbeeld één van de marktleiders voor het verzekeren van (niet geleasede) elektrische en hybride auto’s. Bovendien bleek uit een intern onderzoek dat de medewerkers van Ansvar en Turien & Co. de kernwaarde ‘betrokken’ als belangrijkste waarde ervaren. Maatschappelijk verantwoord verzekeren is dan een voor de hand liggende manier om invulling te geven aan de kernwaarde ‘betrokken’.

Toen we in 2018 met de verduurzamingsplannen aan de gang gingen leek het bijna vanzelfsprekend om binnen onze bedrijfsvoering de volgende logische onderverdeling te definiëren en om van daaruit ons duurzaamheidsbeleid verder te ontwikkelen:

  1. De verzekeringen die we voeren. 
  2. De interne organisatie.
  3. Onze beleggingsportefeuille.
  4. Samenwerkingen

Vanuit deze onderverdeling bezien zijn we allereerst gaan inventariseren waar we qua duurzaamheid in de praktijk al stonden en hebben we de gevoerde verzekeringen, de interne bedrijfsvoering en het beleggingsbeleid in kaart gebracht. De uitkomsten maakten inzichtelijk dat er al veel dingen gebeurden zonder dat hierover echt beleid was omschreven. Maar natuurlijk werden er ook verbeterpunten zichtbaar. En daar ging het ons om.

In totaal hebben we zesentwintig verbeterpunten voor de interne organisatie gedefinieerd. Met deze verbeterpunten zijn we inmiddels met een flink aantal projectteams aan de gang gegaan en hebben we de meest relevante hiervan afgerond.

Eind 2018 hebben we onze eerste duurzame verzekering gelanceerd; de Ansvar Bewust Rijgedragverzekering, als eerste onderdeel van het hiervoor speciaal opgerichte Ansvar Bewust label. Bij deze autoverzekering worden mensen gestimuleerd tot een rustigere en milieuvriendelijkere rijstijl. Een gratis app helpt bij de bewustwording en het aanleren van deze rijstijl. In 2020 en 2021 zijn de Ansvar bewust Woonhuis-, de Ansvar bewust inboedel- en de Ansvar bewust particuliere aansprakelijkheidsverzekering toegevoegd onder het Ansvar bewust label. Momenteel werken we andere duurzame verzekeringen uit en zoeken naar manieren om het schadeherstel verder te verduurzamen. Meer weten? Verantwoord verzekeren

Op basis van de bevindingen uit de nulmeting van de beleggingen hebben we belangrijke stappen genomen om de duurzaamheidsambities naar een hoger niveau te brengen. Eind 2019 hebben we door een extern bureau onze beleggingen opnieuw laten toetsen. Met de uitslagen van dit onderzoek zijn we vanaf 2020 aan de slag gegaan. Voor de situatie van eind 2021, zie “Verantwoord beleggen”

Tot slot:

Verduurzamen in verzekeringsland is toch echt nog pionieren. Waar we vandaan kwamen en waar we nu staan staat allemaal op deze MVO-site. Wat tot nu toe bleek is dat als je zo een verandertraject met meerdere mensen ingaat je tot het beste resultaat komt. Naast onze eigen medewerkers hebben we ook de assurantieadviseurs met wie we samen werken en die ‘meer’ met duurzaamheid hebben, betrokken. Daar zitten kantoren bij die vanuit een Christelijk, Humanistisch of Islamitisch gedachtengoed tot duurzaamheid komen, maar bijvoorbeeld ook een kantoor dat onderdeel is van een grotere groep die gespecialiseerd is in het opzetten en exploiteren van duurzame energieprojecten.

Heeft u vragen, specifieke behoeftes, suggesties of ideeën? Neemt u dan contact met ons  op.

Paul Burger MVO-Adviseur
E-mail: 
pburger@turien.nl
Telefoon: 0653560952

Henk Cornelissen, Junior management Accountant
E-mail: hcornelissen@turien.nl